Ειδήσεις

Οκτώβριος 3, 2018

Η παροχή λογισμικού με σκοπό την μεταπώληση θεωρείται απόθεμα

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42258 [03.10.2018]   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με το εάν η μεταπώληση λογισμικού θεωρείται πώληση αγαθού ή παροχή […]
Οκτώβριος 2, 2018

Άρθρα – Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες – 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε

(Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες – 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε) Κωνσταντίνος Ιωαν. ΝιφορόπουλοςΟρκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστημονικός Συνεργάτης […]
Οκτώβριος 2, 2018

Απαντητική επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Επάγγελμα του Δικηγόρου

Απαντητική επιστολή του υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Επάγγελμα του Δικηγόρου | Δικηγορικός Σύλλογος […]
Οκτώβριος 2, 2018

Συγχωνεύονται οκτώ εφορίες της Αττικής

Συγχωνεύσεις οκτώ εφοριών της Αττικής εντός Οκτωβρίου προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή. Συγχωνεύσεις οκτώ εφοριών της Αττικής εντός Οκτωβρίου […]
Οκτώβριος 2, 2018

ΦΠΑ στην ΕΕ: Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στη συνεδρίαση του ECOFIN

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42245 [02.10.2018] ECOFIN: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημειώθηκε στην πορεία προς ένα μεταρρυθμισμένο σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου […]
Οκτώβριος 1, 2018

PwC`s Academy: Μισθοδοσία στην πράξη

Μισθοδοσία στην πράξη        Σύντομη Περιγραφή: Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα θέματα μισθοδοσίας και της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας μέχρι και τις τελευταίες νομοθετικές […]
Οκτώβριος 1, 2018

ΔΦΠ 0002749 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της με αρ. ΔΦΠ 0000289 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2018.

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29540 Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2018 ] (Τροποποίηση της με αρ. ΔΦΠ 0000289 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό […]
Οκτώβριος 1, 2018

Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων

2018-10-02 Δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων/εταίρων και των εγκεκριμένων από αυτές οικονομικών καταστάσεων. Καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η […]
Οκτώβριος 1, 2018

33/2.10.2018 Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει

(Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου […]
Οκτώβριος 1, 2018

PwC`s Academy: Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής

Έναρξη   Διάρκεια   Κόστος   Εγγραφή 2 Οκτωβρίου 2018   40  ώρες             650€        Ιδιώτης Εταιρεία Σύντομη Περιγραφή: Το σεμινάριο […]
Ελληνικα