6 Σεπτεμβρίου, 2018

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Download PDF
6 Σεπτεμβρίου, 2018

Ποιοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις από την εφορία

Σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους βρίσκεται σήμερα στα τεφτέρια της Εφορίας. Στη λίστα των οφειλετών που είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, ενοικίων και άλλων εισοδημάτων […]
6 Σεπτεμβρίου, 2018

(upd) Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41315 [06.09.2018] Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των σχετικών […]
5 Σεπτεμβρίου, 2018

Yπόθεση C-527/16 Εργαζόμενοι αποσπασμένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο εργοδότης ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του – Χορήγηση πιστοποιητικών Α 1 από το κράτος μέλος προελεύσεως μετά την αναγνώριση από το κράτος μέλος υποδοχής της υπαγωγής των εργαζομένων στο δικό του σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως – Γνώμη της διοικητικής επιτροπής – Έκδοση των πιστοποιητικών A 1 μολονότι δεν συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις – Διαπίστωση – Δεσμευτικός χαρακτήρας και αναδρομική ισχύς των πιστοποιητικών αυτών – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Άρθρο 12, παράγραφος 1 – Έννοια του προσώπου που “έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου προσώπου”

(Εργαζόμενοι αποσπασμένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο εργοδότης ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του – Χορήγηση πιστοποιητικών Α 1 από το κράτος μέλος […]
5 Σεπτεμβρίου, 2018

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1131315 ΕΞ 2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη) […]
5 Σεπτεμβρίου, 2018

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1134505 ΕΞ 2018 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε, σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της […]
5 Σεπτεμβρίου, 2018

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 39/2018 Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου

(Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου) […]
4 Σεπτεμβρίου, 2018

Άρθρα – Η φορολόγηση των μερισμάτων από την Κύπρο

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29315 Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2018 ] (Η φορολόγηση των μερισμάτων από την Κύπρο) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Στο άρθρο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη […]
4 Σεπτεμβρίου, 2018

ΔΕΕ – Όχημα το οποίο δεν έχει αποσυρθεί επισήμως από την κυκλοφορία και είναι σε λειτουργική κατάσταση πρέπει να καλύπτεται από ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, ακόμη και αν ο κύριός του, ο οποίος δεν προτίθεται πλέον να το οδηγήσει, έχει επιλέξει να το σταθμεύσει σε ιδιόκτητο οικόπεδο

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41911 [05.09.2018] Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση στην υπόθεση C-80/17Fundo de Garantia Automóvel κατά Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana και Cristiana Micaela Caetano Juliana Όχημα […]
4 Σεπτεμβρίου, 2018

Θέσεις εργασίας Δικηγόρων σε εκπόνηση μελετών για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου από το Γραφείο Δοξιάδη

Θέσεις εργασίας Δικηγόρων σε εκπόνηση μελετών για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου από το Γραφείο Δοξιάδη | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
Prev page

Next page