Ειδήσεις

Μάρτιος 22, 2018

ΠΟΛ.1055/2018 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)

(Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ […]
Μάρτιος 22, 2018

Γραμμάτια εισφορών στα Ειρηνοδικεία

Γίνεται γνωστό ότι στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου δεν εκδίδονται πλέον γραμμάτια εισφορών. Επίσης, από 1/4/2018 δεν θα εκδίδονται γραμμάτια εισφορών και στα Ειρηνοδικεία Αχαρνών, Μεγάρων, Μαραθώνα και […]
Μάρτιος 22, 2018

Οι φιλοξενούμενοι ο μεγάλος γρίφος στις φορολογικές δηλώσεις

Κύμα αλλαγής διευθύνσεων κατοικίας αναμένεται κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με τους φορολογούμενους –σε συνεννόηση με τους λογιστές τους- να αναζητούν τη καλύτερη λύση […]
Μάρτιος 21, 2018

Το μετέωρο βήμα του λογιστή…

Κωνσταντίνος Δημ. ΓραβιάςΠτυχιούχος Οικον. Παν/μίου ΠειραιάΛογιστής – φοροτεχνικός Βέβαια. Έπρεπε να τηρώ απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας που αλλάζει διαρκώς χωρίς καν να έχω τον απαραίτητο […]
Μάρτιος 21, 2018

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β’2922) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει

(«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β’2922) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των […]
Μάρτιος 21, 2018

Άρθρα – Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 – Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28361 Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2018 ] (Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 – Χρονοδιάγραμμα εργασιών.) Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Στο άρθρο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα εγγεγραμμένα […]
Μάρτιος 21, 2018

Yποθέσεις C-327/16 και C-421/16 Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/434/ΕΟΚ – Άρθρο 8 – Πράξη ανταλλαγής τίτλων – Υπεραξίες από την πράξη αυτή – Αναβολή της φορολογήσεως – Απομειώσεις κατά τη μεταγενέστερη μεταβίβαση των ληφθέντων τίτλων – Αρμοδιότητα του κράτους κατοικίας προς επιβολή φόρου – Διαφορετική μεταχείριση – Δικαιολόγηση – Διατήρηση της κατανομής της φορολογικής αρμοδιότητας μεταξύ των κρατών μελών

(Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/434/ΕΟΚ – Άρθρο 8 – Πράξη ανταλλαγής τίτλων – Υπεραξίες από […]
Μάρτιος 21, 2018

4520/2018

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018 Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. […]
Μάρτιος 21, 2018

«Αντίστροφη μέτρηση» για τις φορολογικές δηλώσεις : Μετά το πάσχα η εφαρμογή

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2018 στο Τaxisnet από τους φορολογουμένους, καθώς τις προηγούμενες ημέρες δόθηκε προθεσμία έως […]
Μάρτιος 20, 2018

Ανασφάλιστα – Εντός επτά ημερών η διορία για την ασφάλιση των οχημάτων από νέους αγοραστές

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39913 [21.03.2018] Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1046.2018 με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1033/28.1.2016 η οποία αφορά στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης […]
Ελληνικα