Αθανάσιος Αργυριάδης

Ιδρυτής(1936 -2021)

2310536488


Τομείς δραστηριότητας

Φορολογικό – Αστικό – Ποινικό δίκαιο

Ο Αθανάσιος Αργυριάδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1974.
Ειδικεύεται σε υποθέσεις φορολογικού αστικού και ποινικού δικαίου.

Αποφοίτησε αρχικά από το Οικονομικό & Πολιτικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια φοίτησε στο Νομικό Τμήμα του ίδιου πανεπιστημίου. Έκανε την άσκησή του δίπλα στον αείμνηστο Ζαφείρη Σαζανίδη, από τα πρώτα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών ενώ από το 1974  μέχρι και την εκδημία του ασκούσε μάχιμη δικηγορία

Αργύριος Αργυριάδης

Διευθύνων Εταίρος - Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

2310536488


Τομείς δραστηριότητας

Εμπορικό – Φορολογικό – Οικονομικό Ποινικό δίκαιο

Ο Αργύρης Αργυριάδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2000 και δικηγόρος στην Αγγλία και Ουαλία (Solicitor of the Supreme Court in England & Wales) από το 2001. Ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού, φορολογικού και οικονομικού ποινικού δικαίου.

Επίσης είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής και Πιστοποιημένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαπιστευμένο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Επίλυσης Διαφορών (ΗΠΑ) (Accredited Member International Academy of Dispute Resolution (USA) και πιστοποιημένο μέλος του Αγγλικού ADR Group (Accredited Member (UK)). Είναι μέλος της Ένωσης Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ), του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων (International Bar Association) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δικηγόρων Αφερεγγυότητας και Επαγγελματιών Εταιρικής Αναδιάρθρωσης (InSol Europe)

Αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα του ΑΠΘ. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο στο ίδιο πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε με άριστα (10/10). Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο (Banking & Finance Law) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Centre of Commercial Law Studies, Queen Mary College) από όπου αποφοίτησε με έπαινο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων)

Έχει εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης (2000) και ως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (2001-2004). Από το Σεπτέμβριο του 2020 είναι μέλος της Επιτροπής Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και άρθρα του στις εφημερίδες «Το Βήμα», «Πρώτο Θέμα», «Τα Νέα», «Μακεδονία», «Αγγελιοφόρος», «Thessnews», «Θεσσαλονίκη», «Ναυτεμπορική», «Κέρδος» και στις ιστοσελίδες capital.gr, huffingtonpost.gr, athensvoice.gr, protothema.gr και in.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρα Τζελίδη

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

2310536488


Τομείς δραστηριότητας
Εμπορικό – Τραπεζικό – Αστικό Δίκαιο

Η Αλεξάνδρα Τζελίδη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού, τραπεζικού και αστικού δικαίου.

Αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο από ίδιο πανεπιστήμιο, με άριστα.

Από την πρώτη ημέρα συνεργασίας της με την «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» ασχολήθηκε με σύνθετες υποθέσεις εταιρικού και τραπεζικού δικαίου αποκτώντας σημαντική εμπειρία τόσο σε επίπεδο εκδίκασης όσο και συμβουλευτικής δικηγορίας.
Μιλά αγγλικά και γερμανικά.

Κωνσταντίνος Ζίλφος

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

2310536488


Τομείς δραστηριότητας

Εμπορικό – Αστικό δίκαιο

Ο Κωνσταντίνος Ζίλφος είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2002.

Ειδικεύεται σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου.

Φοίτησε στο Νομικό Τμήμα του ΑΠΘ και πραγματοποίησε μέρος των σπουδών του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης, ως υπότροφος του προγράμματος  Erasmus.

Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΑΠΘ και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου με βαθμό άριστα.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος του ομίλου εταιριών της «ΑΣΠΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» (2009 -2012) και μέλος της ομάδας δικηγόρων του εκδοτικού συγκροτήματος της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε» (2004 – 2015).

Από το 2017 έως και σήμερα είναι εξωτερικός συνεργάτης -δικηγόρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο κατάστημα Θεσσαλονίκης.

Εισηγήσεις του σε συνέδρια του ΑΠΘ δημοσιεύτηκαν στο νομικό περιοδικό «Pro Justitia.

Μιλά αγγλικά και γερμανικά.

Σοφία Π. Γεωργέλη

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

2310536488


Τομείς δραστηριότητας
Τραπεζικό – Εμπορικό – Αστικό Δίκαιο
Η Σοφία Π. Γεωργέλη έχει εργαστεί ως Διοικητική Υπάλληλος στην Διεύθυνση Νομικών Συμβούλων (1996-2000) και στη συνέχεια ως νομική σύμβουλος στη Διεύθυνση Νομικών Συμβούλων στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (2000-2013)

Από το 2013 εως και τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάστηκε ως δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών –Γραφείο Θεσσαλονίκης στην ALPHA BANK και από τον Οκτώβριο του 2015 εώς και τον Δεκέμβριο του 2019 στην Διαχείριση Εργασιών Διμερών Χρηματοδοτήσεων στη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking της ίδιας τράπεζας.

Φοίτησε στο Τμήμα Νομικών και Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έλαβε Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Τραπεζική (Banking) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και μεταπτυχιακό στο ΠΜΣ – Δημιουργική Γραφή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Μιλά αγγλικά και γερμανικά.

Γραφεία Αθήνας

Αριστέα Χριστινάκη

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

2130343467


Τομείς δραστηριότητας

Εμπορικό – Αστικό Δίκαιο

Η Αριστέα Χριστινάκη είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων από το έτος 2010, ως ασκούμενη δικηγόρος και από το 2012, ως Δικηγόρος.

Φοίτησε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2006 – 2010), από όπου και αποφοίτησε το έτος 2010 ενώ συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011 – 2013), λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εμπορικό Δίκαιο (Τμήμα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου).

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο της άσκησής της ανέλαβε την διοικητική παρακολούθηση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και τον χειρισμό των εταιρικών υποθέσεων αυτών, αποκτώντας σημαντική εμπειρία τόσο σε επίπεδο δικαστηριακής πρακτικής όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Φωτεινή Σουλεϊμάνη

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

2130343467


Τομείς δραστηριότητας

Αστικό – Εμπορικό Δίκαιο

Η Φωτεινή Σουλεϊμάνη είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2014 ως δικηγόρος και από το έτος 2012 ως ασκούμενη δικηγόρος.

Ειδικεύεται σε υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσματου αστικού δικαίου, όπως υποθέσεις αποζημιώσεων, συμβάσεων, ακινήτων, αυτοκινητικών διαφορών, καθώς και σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Νομικό) και συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ίδιο πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση του Αστικού Δικαίου με άριστα.

Κατά την διάρκεια της απασχόλησής της έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε πληθώρα νομικών υποθέσεων, τόσο σε επίπεδο εκδίκασης, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.

Παπαγεωργίου Κυριακή

Δικηγόρος

2130 343467


Η Παπαγεωργίου Κυριακή σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το έτος 2020. Είναι δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρία» από τον Ιούνιο του 2020, έχοντας ήδη αναλάβει τη σύνταξη δικογράφων στο πλαίσιο ποικίλων νομικών υποθέσεων, πραγματοποιώντας παράλληλα και παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων. Μιλά αγγλικά και γαλλικά, ενώ έχει συμμετάσχει στον 5ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης της Ευρωπαικής Ένωσης Νέων Νομικών (ELSA Greece) και σε αρκετά ακόμη επιμορφωτικά σεμινάρια.

Ελένη Σκούρα

Ασκούμενη Δικηγόρος

2130 343467


Η Ελένη Σκούρα σπούδασε στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και αποφοίτησε το έτος 2021.
Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Γραφεία Θεσσαλονίκης

Βασίλης Γεωργιάδης

Δικηγόρος

2310536488


Τομείς δραστηριότητας

Ποινικό Δίκαιο- Αστικό Δίκαιο

Ο Βασίλης Γεωργιάδης σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε το 2018. Από το 2019 συνεχίζει τις σπουδές του στο ίδιο πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση των Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστήμων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του με την «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη δικογράφων στο πλαίσιο ποικίλων νομικών υποθέσεων, που άπτονται κυρίως του πεδίου του οικονομικού ποινικού δικαίου.

Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Δήμητρα Ταγκαλίδου

Δικηγόρος

2310536488


Τομείς δραστηριότητας
Δημόσιο – Φορολογικό Δίκαιο

Η Δήμητρα Ταγκαλίδου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το έτος 2019, οπότε και ξεκίνησε να εργάζεται στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρία». Το 2021 εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον τομέα του «Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης» με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο, στο οποίο φοιτεί μέχρι σήμερα.
Ειδικεύεται σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου και ιδίως σε φορολογικές υποθέσεις, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση αυτών σε όλα τα στάδια της διοικητικής και ποινικής διαδικασίας.
Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Χριστίνα Βελλή

Δικηγόρος

2310536488


Η Χριστίνα Βελλή σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου και αποφοίτησε το 2020. Είναι ασκούμενη δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρία» από τον Ιούνιο του 2021, έχοντας ήδη αναλάβει τη σύνταξη δικογράφων στο πλαίσιο ποικίλων νομικών υποθέσεων, πραγματοποιώντας παράλληλα και παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων.
Μιλά αγγλικά και έχει βασική γνώση γαλλικής και ρωσικής γλώσσας, ενώ διαθέτει εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας για ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, έχοντας συμμετάσχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων με θεματικές την Ναυτιλία και τα Οικονομικά, τις Startup εταιρίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και σε ποικίλα σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Μπέτυ Τανταλίδου

Δικηγόρος

2310536488


Η Μπέτυ Τανταλίδου φοίτησε αρχικά στη Νομική Σχολή του Ruhr University Bochum της Γερμανίας και ακολούθως συνέχισε τη φοίτησή της στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου, από όπου αποφοίτησε με έπαινο (Summa Cum Laude) το 2021. Μετά το πέρας των σπουδών της αναγνωρίστηκε το πτυχίο της από τον ΔΟΑΤΑΠ και συμμετείχε επιτυχώς στις απαιτούμενες εξετάσεις επάρκειας για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης του ελληνικού δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της εργάστηκε στο Γενικό Προξενείο του Ντίσελντορφ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, συμμετείχε σε ποικίλα σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, ενώ έχει λάβει πιστοποίηση ως Διαχειρίστρια Ακίνητης Περιουσίας.

Συνεχίζει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics)» με ειδίκευση στον Τομέα των Επιχειρήσεων.

Είναι δικηγόρος στην «Α. Α. Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» από τον Απρίλιο του 2021. Μιλά άριστα Αγγλικά και Γερμανικά και είναι κάτοχος πιστοποιητικού πληροφορικής ECDL Progress Certificate.

Φένια Κρίκη

Δικηγόρος

2310536488


Η Φένια Κρίκη σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Θεοδώρα Κατσαρού

Ασκούμενη Δικηγόρος

2310536488


Η Θεοδώρα Κατσαρού σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γιώτα Κατσαβέλη

Οικονομολόγος

2310536488


Η Παναγιώτα Κατσαβέλη είναι οικονομολόγος , απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με την «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρία» ασχολείται με την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και τη σύνταξη Προτάσεων Αναδιάρθρωσης στα πλαίσια Της Πτωχευτικής Διαδικασίας και της Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Μιλά αγγλικά και έχει βασική γνώση ιταλικών και σουηδικών.

Τζώρτζια Βογιατζόγλου

Γραμματεία Διοίκησης

2310536488


Η Τζώρτζια Βογιατζόγλου είναι απόφοιτος του Eλληνογαλλικού Κολεγίου De La Salle, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ανδρέα Βουτσινά με πτυχίο αναγνωρισμένο από του Υπουργείο Πολιτισμού και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών από το 2010.

Υπήρξε εταίρος και graphic designer της Διαφημιστικής Εταιρείας Roi Mat adv εως και το 2010.

Μιλά αγγλικά & γαλλικά.

Αθηνά Σταύρου

Γραμματεία Διοίκησης

2310536488


Η Αθηνά Σταύρου φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε με άριστα το 2013. Κατέχει πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης Προγραμμάτων στην Οργάνωση και Διοίκηση Εταιρειών-Επιχειρήσεων. Μιλά αγγλικά και έχει βασική γνώση ιταλικών.