ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η «Αργυριάδης & Συνεργάτες» είναι μία δυναμική δικηγορική εταιρεία που τα στελέχη της παρέχουν αδιάλειπτα νομικές υπηρεσίες, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, επί 45 έτη καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου.

Βασική φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με επαγγελματισμό και να δίνουμε εξειδικευμένες λύσεις άμεσα και με σαφήνεια στα ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες μας.

Μια ισχυρή ομάδα νομικών, οικονομολόγων, φορολογικών συμβούλων όπως επίσης και άλλων ειδικών συνεργατών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προκειμένου μέσα από συνεκτική και ομαδική δουλειά να διασφαλίσει το συμφέρον όσων εμπιστεύονται την εταιρεία μας.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα, καθόσον η ποιότητα του νομοθετείν σε κάθε χώρα, η πολύπλοκη φύση των οικονομικο κοινωνικών σχέσεων, η διορατικότητα και η πείρα στην αντιμετώπιση δύσκολων ή έκτακτων περιπτώσεων, ο ανθρώπινος παράγοντας (είτε πρόκειται για τον δικηγόρο είτε για τον φυσικό δικαστή) και η συνθετότητα της νομικής επιστήμης συγκαθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχεδιάζουμε την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος ξεχωριστά μαζί με τον πελάτη μας προκρίνοντας το ρεαλισμό, τη συνέπεια, την ποιότητα και  την ενδελεχή ενημέρωση σε όλα τα στάδια μιας δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας.

Ταυτόχρονα προβαίνουμε σε συνεχή αξιολόγηση των αναγκών της πελατείας μας και αποτιμούμε τις ικανότητες της εταιρείας μας να ανταποκρίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στις ανωτέρω ανάγκες. Σημαντική στρατηγική για τα στελέχη της εταιρείας μας είναι όχι μόνον η διαρκής ενημέρωση και κατάρτισή μας σε όλες τις σημαντικές εξελίξεις του Δικαίου, αλλά και η συνεχής επαφή με τους πελάτες μας προκρίνοντας την ανθρώπινη διάσταση των νομικών υπηρεσιών.

Με πλήρως οργανωμένα γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ισχυρή παρουσία στην Κρήτη  και εκπροσώπηση σε όλη την Ελλάδα, η «Αργυριάδης και Συνεργάτες» παρέχει δικαστική συμπαράσταση και συμβουλευτική νομική υποστήριξη σε ιδιώτες, εμπόρους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα εμπορικού, φορολογικού και οικονομικού ποινικού δικαίου.

Η «Αργυριάδης & Συνεργάτες» είναι μέλος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος και συμμετέχει στα πέντε Διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό και Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο).