Τα νέα μας

*Όσα αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα βασίζονται σε όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τις 31.3.2020. Θα εκδίδεται επικαιροποιημένο κατά διαστήματα.

 Πανδημία κορωνοϊού και μέτρα αντιμετώπισης κανονιστικής και διοικητικής φύσης

(άλλως πώς θα αποφύγουμε το «shut down» σε καιρούς «lock  down»)

 

Ι. Εισαγωγικά

Η πανδημία που σχετίζεται με την παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ύφεση παγκοσμίως μετά το 1929. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αναβλήθηκε η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων για πρώτη φορά μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προβλεπόμενη πτώση του ΑΕΠ των μεταβιομηχανικών κοινωνιών προκαλεί ίλιγγο. Αυτό και μόνο το γεγονός καταδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου και την παγκόσμια κλίμακα που έχει ο αντίκτυπος της νόσου. Σχεδόν όλα τα κράτη έχουν λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουν την μετάδοση του ιού, με κοινή συνισταμένη αυτών τον –άμεσο ή έμμεσο- περιορισμό της κυκλοφορίας των προσώπων που συνδυάζεται με την απαγόρευση λειτουργίας τόπων όπου ευνοείται η συνάθροιση προσώπων. Αναπόφευκτα, οι ρυθμίσεις αυτές έχουν κλονίσει την οικονομική ζωή και ολόκληροι κλάδοι δραστηριότητας βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της κατάρρευσης, με αναπόδραστη συνέπεια τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα αντισυμβαλλόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους δεσμεύσεις, οι οποίες είχαν συνομολογηθεί με διαφορετικά δεδομένα.

Υπό το ως άνω πλαίσιο και προς απόπειρα αντιμετώπισης των ως άνω φαινομένων η Ελληνική Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην έκδοση των από 11.3.2020 ΦΕΚ A 55 – 11.03.2020 – ET.gr

, 14.3.2020 ΦΕΚ Α’ 64/14.3.2020 – ET.gr,

20.3.2020 ΦΕΚ A 68 – 20.03.2020 – ET.gr 

και 30.3.2020 https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/pnp.pdf Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων, εισάγοντας ακόμη και προβλέψεις που το πρώτον καλούνται να εφαρμοστούν.

 

ΙΙ. Τα μέτρα που θεσπίστηκαν ειδικότερα

Κατόπιν μιας πρώτης ερμηνευτικής επισκόπησης των ανωτέρω τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να επισημανθούν συνοψίζονται στα εξής:

 

1.Επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους με κυβερνητική απόφαση

Σε αυτήν την κατηγορία η αρχή έγινε για τα πάσης φύσεως καταστήματα που λειτουργούν εντός πολυκαταστημάτων τύπου mall, στη συνέχεια ακολούθησαν τα εμπορικά καταστήματα λιανικής ενώ οριζόντια είναι η απαγόρευση λειτουργίας ξενοδοχειακών καταλυμάτων μέχρι και τις 30.4.2020.

Οι επιχειρήσεις που υφίστανται διοικητική απαγόρευση λειτουργίας δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,  που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21.3.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα για να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής, ήτοι από 21.3.2020 έως 20.4.2020 λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21.3.2020  μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους.

 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές όμως θα βαρύνουν το Δημόσιο. Το δώρο Πάσχα 2020 καθίσταται ληξιπρόθεσμο στις 30.6.2020 και βαρύνει τον εργοδότη μόνο κατά την αναλογία χρόνου που η σύμβαση εργασίας δεν έχει ανασταλεί.

Περαιτέρω, οι ως άνω επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος της επαγγελματικής τους εγκατάστασης για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, ευεργέτημα που καταλαμβάνει και της πάσης φύσεως συμβάσεις leasing, ακόμη και κινητού εξοπλισμού. Αυτονόητα οι μισθώτριες εταιρείες δεν απεμπολούν με την ως άνω ρύθμιση δικαιώματα αναπροσαρμογής μισθώματος κατ’ άρθρον 288, 388 ΑΚ. Τέλος, προβλέπεται η αναστολή κατά την πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή έκπτωση 25 % σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής, εξαιρουμένων ρητά ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Σημαντικό είναι πάντως να επισημανθεί ότι τα παραπάνω αφορούν στις επιχειρήσεις που καταλαμβάνονται από την κυβερνητική απαγόρευση και όχι αυτές που έκλεισαν ένα ή περισσότερα καταστήματα κατόπιν επιχειρηματικής απόφασης.

ΦΕΚ A 68 – 20.03.2020 – ET.gr,

ΦΕΚ B 855 – 13.03.2020 – ET.gr

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/pnp.pdf

 

 1. Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά με βάση τον κύριο ΚΑΔ

Ακολουθώντας τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, των ως άνω διευκολύνσεων δύνανται να κάνουν χρήση και επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία. Σύμφωνα με το κριτήριο του νομοθέτη, για το οποίο εύλογα έχει ασκηθεί κριτική, τυχόν επιλεξιμότητα καθορίζεται με βάση των κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης. Υπό αυτήν τη θεώρηση όμως, με βάση μία κατηγοριοποίηση που εξυπηρετεί στατιστικούς σκοπούς αποκλείονται επιχειρήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατακρήμνιση του κύκλου εργασιών τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία απαγορεύτηκε η λειτουργία με καθήμενους πελάτες, αλλά επιτρέπεται η δραστηριότητα σε επίπεδο delivery ή/και take away. Καθόσον η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη προστίθενται νέοι ΚΑΔ στους πληττόμενους και καλύπτονται περισσότεροι οικονομικοί κλάδοι.

Για τις περιπτώσεις αυτές, πλέον της ως άνω δυνατότητας για αναστολή των συμβάσεων εργασίας, οι νέες διατάξεις επικεντρώνονται στον τρόπο διαχείρισης των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας, με γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Έτσι στις περιπτώσεις συμβάσεων μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης και διαθεσιμότητας προστίθεται η δυνατότητα εκ του νόμου και χωρίς προδικασία η επιχείρηση να λειτουργεί με οιονεί «προσωπικό ασφαλείας» εφόσον σωρευτικά α) απασχολεί (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) κάθε εργαζόμενο τουλάχιστον για δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς το μήνα και β) εντάξει στον ανωτέρω τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης το 50% του προσωπικού της με περίοδο αναφοράς την εβδομάδα. Τέλος προβλέπεται η –ομοίως εκ του νόμου – κινητικότητα του εργαζομένου στο πλαίσιο του ιδίου ομίλου επιχειρήσεων, με μικρή μάλλον ουσιαστική σημασία στο μέτρο που κατά κανόνα η ρήτρα αυτή είναι συνηθισμένη στις συμβάσεις εργασίας.

ΦΕΚ A 68 – 20.03.2020 – ET.gr

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/pnp.pdf

 

 1. Eλεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η ως άνω αναφερόμενη έκπτωση 25% με τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν. Από 6.4.2020 οι ελεύθεροι επαγγελματίες/επιτηδευματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξης, σε σχετικό Έντυπο που θα βρίσκουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΦΕΚ A 68 – 20.03.2020 – ET.gr

 

 1. Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του παραπάνω είναι δικαιούχοι της ως άνω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 800 ευρώ. Επίσης δικαιούνται μείωση στο μίσθωμα της κύριας κατοικίας τους κατά τα ανωτέρω. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση από 1.3.2020 έως 20.3.2020. Τυχόν άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί με επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής προς εργαζομένους αίρονται αυτοδικαίως από την 28.3.2020. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

ΦΕΚ A 68 – 20.03.2020 – ET.gr

 

 1. Αντιμετώπιση και διαχείριση υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων

Οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στα συμβατικά τους κείμενα και να εξετάσουν τυχόν απαλλακτικές για τις υποχρεώσεις τους ρήτρες, ιδίως ως προς τα γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που αντίστοιχη πρόβλεψη απουσιάζει μπορεί να γίνει κατά περίπτωση επίκληση των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και της απώλειας του δικαιοπρακτικού θεμελίου.

Ειδική μνεία χρήζει ο χρόνος υποχρέωσης πληρωμής των αξιογράφων και ιδιαίτερα ο χρόνος εμφάνισης των επιταγών προς πληρωμή στην τράπεζα και συνακόλουθα της υποχρέωσης ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου. Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/pnp.pdf

 

 

III. Τα τρία πλαίσια προστασίας

Για τον μήνα Μάρτιο, όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ως πληττόμενες (δηλαδή, στους ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020), λαμβάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες τους τα οφέλη που αναφέρονται ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

Για τον μήνα Απρίλιο, εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο (που πλέον θα ονομάζεται Πλαίσιο 1), ενώ δημιουργούνται δύο νέα πλαίσια προστασίας που καλύπτουν ευρύτερο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά παρέχουν μικρότερο εύρος διευκολύνσεων.

Ειδικότερα:

Πλαίσιο Προστασίας 1

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο  πλαίσιο “1”, λαμβάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες τους τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

 

 • Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον (μόνο για τον Απρίλιο) παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, έως 31/10/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Απριλίου. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/4/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τους εργαζόμενους-μισθωτούς, των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
 • Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή 600 €.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Δυνατότητα αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.
 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι της 30 Ιουνίου 2020. Για της εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί της ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Πλαίσιο 2 (πλαίσιο για τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές).

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο 2, λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

 

 • Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
 • Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Πλαίσιο 3 (πλαίσιο για την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών)

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο 3, λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.
 • Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.
 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας ανά περίπτωση είναι οι ακόλουθοι:

 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1

 (με κόκκινο χρώμα παρατίθενται οι διαφορές σε σχέση με το πλαίσιο Μαρτίου)

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
01.19.2Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων
01.29Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
01.30Πολλαπλασιασμός των φυτών
01.49.19.02Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
01.63.10.12Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01.63.10.13Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
03.11Θαλάσσια αλιεία
03.12Αλιεία γλυκών υδάτων
03.21Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
03.22Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
10.39.23Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
10.52Παραγωγή παγωτών
10.71Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.82Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.85Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
11.01Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
11.02Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.03Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
11.04Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
11.05Ζυθοποιία
13.10Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
13.20Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.30Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.91Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
13.92Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
13.93Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
13.94Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
13.95Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.96Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
13.99Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
14.11Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
14.12Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
14.13Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14.14Κατασκευή εσωρούχων
14.19Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
14.20Κατασκευή γούνινων ειδών
14.31Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
14.39Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
15.11Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
15.12Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
15.20Κατασκευή υποδημάτων
16.29Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.12Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
17.21Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
17.22.13Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
17.23Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.29Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
18.11Εκτύπωση εφημερίδων
18.12Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.13Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
18.14Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.20Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20.30Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41.4Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
20.42Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.51Παραγωγή εκρηκτικών
20.53Παραγωγή αιθέριων ελαίων
22.29.25Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
23.19.22Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
25.92Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.99Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα
26.51Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
26.60Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
27.40Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
30.92Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
31.01Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
31.02Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.03Κατασκευή στρωμάτων
31.09Κατασκευή άλλων επίπλων
32.12Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
32.13Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
32.20Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.30Κατασκευή αθλητικών ειδών
32.40Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
32.50Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.99Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα
33.11Επισκευή μεταλλικών προϊόντων   
33.12Επισκευή μηχανημάτων
33.13Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.15Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.16Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.17Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                                                                                
33.19Επισκευή άλλου εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                        
33.20Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                              
35.30Παροχή ατμού και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                                     
41.10Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων                                                                                                                                                                                                                                     
41.20Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη                                                                                                                                                                                                            
42.99Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                               
43.11Κατεδαφίσεις                                                                                                                                                                                                                                                     
43.12Προετοιμασία εργοτάξιου                                                                                                                                                                                                                                          
43.13Δοκιμαστικές γεωτρήσεις                                                                                                                                                                                                                                          
43.21Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                                                                                         
43.22Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης                                                                                                                                                                                                   
43.29Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                                                                              
43.31Επιχρίσεις κονιαμάτων                                                                                                                                                                                                                                            
43.32Ξυλουργικές εργασίες                                                                                                                                                                                                                                             
43.33Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων                                                                                                                                                                                                                                    
43.34Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων                                                                                                                                                                                                                           
43.39Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος                                                                                                                                                                                                       
43.91Δραστηριότητες κατασκευής στεγών                                                                                                                                                                                                                                 
43.99Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.                                                            
45.11Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.31Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
46.11.12Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
46.11.19.02Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46.11.19.26Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
46.14Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
46.16Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
46.17.11.24Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
46.17.11.25Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
46.17.12Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
46.18Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)
46.19Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
46.22Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
46.24Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
46.31.11.02Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών
46.31.12.08Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών
46.31.12.15Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων
46.33.13.05Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
46.34Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.36Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.37Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
46.38Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
46.39Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
46.41Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
46.42Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
46.43Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
46.44Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
46.45Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
46.47Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
46.48Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
46.49Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
46.51Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
46.52Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
46.64Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
46.65Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
46.66Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
46.69Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
46.76Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
46.77.10.30Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων
46.90Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
47.19Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 )
47.23Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.29Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.74Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών

ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
47.79Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.81Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές    
47.82Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.99Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
49.10Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.31Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.32Εκμετάλλευση ταξί
49.39Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.41Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.42Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24Διακίνηση φορτίων
52.29Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90Άλλα καταλύματα 
56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών
58.11Έκδοση βιβλίων
58.12Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
58.13Έκδοση εφημερίδων
58.14Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
58.19Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
58.21Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές                                                                                                                                                                                                                  
58.29Έκδοση άλλου λογισμικού    
59.11Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
59.20Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
60.10Ραδιοφωνικές εκπομπές
60.20Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
61.90Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                           
62.01Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων                                                                                                                                                                                                           
62.02Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές                                                                                                                                                                                       
62.03Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων                                                                                                                                                                                                                    
62.09Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών                                                                                                                                                       
63.11Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                    
63.12Δικτυακές πύλες (web portals)                                                                                                                                                                                                                                    
63.91Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
63.99Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα
68.10Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.20Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31Μεσιτικά γραφεία ακινήτων                                                                                                                                                                                                                                        
68.32Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης                
69.10Νομικές δραστηριότητες
69.20Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός από Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1 )
70.21Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.22Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
71.11Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
71.20Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.19Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.20Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
73.11Διαφημιστικά γραφεία
73.12Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
73.20Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
74.10Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
74.20Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
74.90Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
75.00Κτηνιατρικές δραστηριότητες      
77.11Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.31Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                     
77.32Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού           
77.33Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα
77.40Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
78.10Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας                                                                                                                                                                                                 
78.20Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
78.30Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού     
79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.10Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας                                                                                                                                                                                                                      
80.20Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας          
80.30Δραστηριότητες έρευνας
81.10Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
81.21Γενικός καθαρισμός κτιρίων                                                                                                                                                                                                                                       
81.22Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού                                                                                                                                                                                              
81.29Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού                                                                                                                                                                                                                                  
81.30Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου                                                                                                                                                                                                                                  
82.11Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου                             
82.19Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
82.20Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων  
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.91Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
82.92Δραστηριότητες συσκευασίας
82.99Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
84.12Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση  
84.13.15Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
84.13.16Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα
84.23Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
85.10Προσχολική εκπαίδευση
85.20Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.60Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
86.21Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90Aλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος                                                                                                                                                                                                     
87.20Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών                                                                                                                                                
87.30Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία                                                                                                                                                                            
87.90Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος                                                            
88.10Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.99Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα
90.01Τέχνες του θεάματος
90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02Δραστηριότητες μουσείων
91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.11Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                        
94.12Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                         
94.91Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                           
94.99Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                         
95.11Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού                       
95.12Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.24Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
95.29Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
96.01Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.02Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96.09.19Διάφορες Aλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
 Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

 

 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
02.10Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
02.20Υλοτομία
02.30Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
02.40Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
05.20Εξόρυξη λιγνίτη
07.10Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.29Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
08.11Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
08.12Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
08.91Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.93Εξόρυξη αλατιού
08.99Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
09.10Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
09.90Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
10.11Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.12Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.13Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.20Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.31Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.32Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, εκτός από Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα (10.39.23), που ανήκουν στο πλαίσιο 1
10.41Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.42Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.51Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.61Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.62Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.72Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.81Παραγωγή ζάχαρης
10.84Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.86Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.91Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
10.92Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
11.07Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
16.10Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
16.21Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
16.22Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.23Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
16.24Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
17.11Παραγωγή χαρτοπολτού
17.22Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας, εκτός από Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι (17.22.13), που ανήκουν στο πλάισιο 1
19.10Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
20.11Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
20.12Παραγωγή χρωστικών υλών
20.13Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
20.14Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.15Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
20.16Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
20.17Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.20Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.41Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, εκτός από Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών (20.41.4), που ανήκουν στο πλαίσιο 1
20.52Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
20.59Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.60Παραγωγή μη φυσικών ινών
22.11Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
22.19Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.21Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών
22.22Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.23Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών
22.29Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων, εκτός από Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες (22.29.25) που ανήκουν στο πλαίσιο 1
23.11Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
23.12Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.13Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.19Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις, εκτός από Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών (23.19.22) που ανήκουν στο πλαίσιο 1
23.20Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.31Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.32Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
23.41Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.42Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.49Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
23.51Παραγωγή τσιμέντου
23.52Παραγωγή ασβέστη και γύψου
23.61Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
23.62Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
23.63Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.64Κατασκευή κονιαμάτων
23.65Κατασκευή ινοτσιμέντου
23.69Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.70Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.91Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
23.99Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
24.10Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.20Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
24.31Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
24.32Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
24.33Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
24.34Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
24.41Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
24.42Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
24.43Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
24.44Παραγωγή χαλκού
24.45Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.51Χύτευση σιδήρου
24.52Χύτευση χάλυβα
24.53Χύτευση ελαφρών μετάλλων
24.54Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
25.11Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.12Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.21Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.29Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.30Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
25.50Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία
25.61Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
25.62Μεταλλοτεχνία
25.71Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
25.72Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
25.73Κατασκευή εργαλείων
25.91Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
25.93Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.94Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
26.11Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
26.12Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
26.20Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.30Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.40Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.52Κατασκευή ρολογιών
26.70Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
26.80Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
27.11Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.20Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.31Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
27.32Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
27.33Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
27.51Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.52Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.90Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
28.11Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
28.12Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
28.13Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
28.14Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
28.15Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
28.21Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
28.22Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
28.23Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
28.25Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
28.29Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
28.30Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.41Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
28.49Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
28.91Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
28.92Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
28.93Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
28.94Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
28.95Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
28.96Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
28.99Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29.10Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.20Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.31Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
30.11Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
30.12Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
30.20Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.30Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
30.91Κατασκευή μοτοσικλετών
30.99Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
32.11Κοπή νομισμάτων
32.91Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
46.11Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών (46.11.12), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων (46.11.19.02), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών (46.11.19.26), που ανήκουν στο πλαίσιο 1
46.12Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (46.12.11), που ανήκουν στο πλαίσιο 3
46.13Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών
46.17Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ (46.17.11.24), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής (46.17.11.25), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών (46.17.12), που ανήκουν στο πλαίσιο 1
46.21Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών
46.23Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
46.31Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, εκτός από Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών (46.31.11.02), Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών (46.31.12.08), Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων (46.31.12.15), Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή (46.33.13.05), που ανήκουν στο πλαίσιο 1
46.32Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
46.33Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
46.61Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
46.62Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
46.63Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
46.72Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
46.73Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
46.74Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης
46.75Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
46.77Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
52.10Αποθήκευση
64.20Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
64.30Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα
64.91Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
65.11Ασφάλειες ζωής
65.12Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
65.20Αντασφάλιση
66.12Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
66.19Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
69.20.1Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
66.21Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
66.22Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.30Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
70.10Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
35.13Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.22Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
37.00Επεξεργασία λυμάτων
38.11Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
38.31Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
38.32Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
39.00Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
42.11Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
42.12Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
42.13Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
42.21Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
42.22Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
42.91Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
46.12.11Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων
47.30Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

ΚΑΔ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

69.10Νομικές δραστηριότητες
69.20Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
70.22Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
71.11Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
72.11Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.19Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.20Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
85.10Προσχολική εκπαίδευση
85.20Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
86.21Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

 

ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

47.19Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.41Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.42Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.43Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.52Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.53Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.54Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.59Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.61Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.62.63Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

4763Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
4764Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
4765Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
4771Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

4772Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.76Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),  Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.78Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.79Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.82Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
47.89Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)
55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29.20.02Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
56.29.20.04Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56.29.20.05Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
71.20.14Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.10Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.20Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.31Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.32Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.41Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.42Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.52Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.53Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση
85.60Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
88.10Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02Δραστηριότητες μουσείων
91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων
93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων
93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16.01Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94.99.16.02Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
96.02Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96.09.19.06Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.08Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96.09.190.9Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Aλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές

 

 

 

ΙV. Επίλογος

Συμπερασματικά, αναμφίβολα μια περίοδος πανδημίας ιστορικού μεγέθους, εκτός από τις ανεκτίμητες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές επιφέρει συνέπειες στην οικονομία, το εύρος των οποίων στην παρούσα φάση είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Απαιτείται συναντίληψη πολιτείας – επιχειρήσεων – εργαζομένων με κοινό στόχο από την περιπέτεια αυτή η ζημία να ελαττωθεί και να επιμερισθεί. Ειδικά η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι απρόσωπες, όπως ενδεχομένως ένας πολυεθνικός οργανισμός και η επόμενη ημέρα θα βρει εργοδότες και εργαζομένους να αναζητούν το σημείο επανεκκίνησης. Ας ελπίσουμε λοιπόν το προσωρινό «lock down» να μην μετατραπεί σε οριστικό «shut down» και να περιοριστεί σε χρόνο και έκταση, ας λάβουμε ο καθένας από το πόστο του την κατάλληλη πληροφόρηση και τις δέουσες αποφάσεις όταν θα έρθει η ώρα της ανάνηψης και της σωτήριας πρώτης βαθιάς αναπνοής.

 

 

Ελληνικα