Τα νέα μας

Με την υπ’ αριθ. 252/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε αθώος εντολέας μας κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της φοροδιαφυγής υπό τη μορφή ανακριβούς υποβολής δήλωσης ΦΠΑ που υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 75.000€ και συγκεκριμένα ανερχόταν στο ποσό των 204.868,00€ υπό την ιδιότητα του Προέδρου ΔΣ αθλητικού σωματείου.

Ελληνικα