Τα νέα μας

Μεγάλος όμιλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με έδρα την Κρήτη εμπιστεύτηκε την ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR compliance)

Επισημαίνουμε ότι ο GDPR θα επηρεάσει κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα κάθε μορφής. Επιπλέον, θα επηρεάσει κάθε εταιρεία που συναλλάσσεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες είναι πολύπλοκοι και τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση πολύ αυστηρά (μπορούν να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια Ευρώ).

Ελληνικα