Τα νέα μας

Με την υπ. αριθ. 10217/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε η από 26.11.2018 συμφωνία εξυγίανσης της μεγαλύτερης εταιρίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει απομείωση (κούρεμα) των απαιτήσεων των ανέγγυων πιστωτών κατά 90% και την επιμήκυνση του τραπεζικού δανεισμού με δραστική μείωση των επιτοκίων.

Ελληνικα