Ειδήσεις

Απρίλιος 3, 2018

Δώρο Πάσχα 2018: Πότε καταβάλλεται – Αυτόφωρο για τους παραβάτες

Δώρο Πάσχα 2018: Πότε καταβάλλεται – Αυτόφωρο για τους παραβάτες Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Πάσχα 2018 […]
Απρίλιος 3, 2018

Επιστημονικές Συναντήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ “Μιχ. Επ. Ζαφειρόπουλος”(Ακαδημίας 60), ώρα 6 μ.μ. Πέμπτη, 19η Απριλίου 2018: Εισηγητές οι κ.κ. Ισαάκ Γεροντίδης, Δικηγόρος, ΜΔΕ  […]
Απρίλιος 3, 2018

Διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40138 [03.04.2018]   Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1052714 ΕΞ2018, οι πολύτεκνοι γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από […]
Απρίλιος 2, 2018

Αριθμ. πρωτ.: 37698/2018 Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

(Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων) Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς Αθήνα, 03/04/2018Αριθ. Πρωτ.: 37698/03-04-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ […]
Απρίλιος 2, 2018

Φορολογικοί έλεγχοι και έρευνες ΥΕΔΔΕ κατά το έτος 2018 – Προτεραιοποίηση των υποθέσεων με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40123 [02.04.2018] Με την εγκύκλιο ΔΙΠΑΕΕ 1045538 ΕΞ2018 τροποποιείται η αρχική απόφαση ΔΙΠΑΕΕ 1192795 ΕΞ2017 σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που […]
Απρίλιος 2, 2018

Δημοσιεύτηκε το έντυπο για τη δήλωση φορολογίας επιχειρήσεων 2017

Τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων περιγράφει σχετική εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. […]
Απρίλιος 1, 2018

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Ιανουαρίου)

2018-04-02Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1031/24.1.2014 : Υποβολή της δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί […]
Απρίλιος 1, 2018

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Ιανουάριο)

Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 54 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την […]
Απρίλιος 1, 2018

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιανουαρίου)

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών […]
Απρίλιος 1, 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Από 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) οι Α.Π.Δ. των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων […]
Ελληνικα