19 Μαρτίου, 2020

Νόμος 4679/2020 Εμπορικά σήματα ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 1. (Άρθρα 1, 2 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής ορισμοί σημεία συστατικά του σήματος Άρθρο 2. (Άρθρο 3 της Οδηγίας […]
19 Μαρτίου, 2020

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος όσων παραβιάζουν τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος όσων παραβιάζουν τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των συναδέλφων | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
18 Μαρτίου, 2020

Νόμος 4676/2020 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2932/2001 (Α΄ 145) Άρθρο 1. Αντικατάσταση πλοίων διαφορετικής κατηγορίας και λοιπές τροποποιήσεις του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 Άρθρο 2. Διαδικασία […]
18 Μαρτίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Λεπτομέρειες Δημιουργήθηκε στις 18 Μάρτιος 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL Αυτή η […]
18 Μαρτίου, 2020

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: Τι αναστέλλεται, τι εξαιρείται- Τροποποιητικη ανακοίνωση

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σας (*) και πατήστε Είσοδος για να εισέλθετε στον ιστότοπο και να έχετε πρόσβαση στην Περιοχή Μελών ΔΣΑ (**) Όνομα λογαριασμού (username): […]
18 Μαρτίου, 2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020 Προς περιορισμό της διασποράς […]
18 Μαρτίου, 2020

Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Καστελίου

Λεπτομέρειες Δημιουργήθηκε στις 18 Μάρτιος 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Αριθμός Πράξης 72/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της από 15.3.2020 και με […]
18 Μαρτίου, 2020

Παράταση του υπ’ αριθμ. 646/9.3.2020 (με ΑΔΑΜ: 20PROC006400631) Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς όλου του γραφειακού εξοπλισμού, υλικών και αρχείων στο νέο κτήριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

�f��l7��fK��n��›•�Y™›�s�U�l57��f3��nV�fen���Vq��ܬ‡›��fC�l)7�fenV�f�r��ܬ‡› s�^n�Š›�p��ܬ’s.’�B��‹|F��w‰qmœ�R�.�������•›�r�^n���–&n��›•�Y™›�s�^n�š›�p��%�QŠe˜�s”Gyœ��p”��•��9J‘�”9J9q”�9�j���QZ9�Z�2�Q†9J/GY�Qz8�R�2ƒ�l�(e�R�(�eGY�Qz8���–�s”a���Qz9JGYš8��R�(e���Qz9�j���Q�8JG��(�a�$”�5���D�칪��ƒ†��†�‘�,�Œ���kU���c��+Re�’\3n›R�˜rXpb��su�Au��Խ�7ƒ™uoi�jckgj‚�dv�L ���‚�‚™™ݵ{hk�y��==��6�S™Œ�‡��‡���x��=H�4��‡�v���^{˜���0�ƒ�7`�k��‡k�0f��9�…�];F;O{���;���q‚k’jOҞ��Q{Š�>�˜�7�4�Nמ�]ˆ3�Ÿ�=�ެ=�k�Ӷ��k/t�”��v��m›1—j/3�rc�p�W�v•v��jc��w���a‰k7ho��…7…��„��;˜ޮ�C{��e�–{~�q�G{��>}+‚ƒ�•�Ÿr�~�*��>��!�W�3�}V�9�}Ÿ��ˆ�_�]�’��گ��y�u��ڿf�zp��T6—�R�,#z\��m*����?���“V�V�Aa�’)�Ha��? ›�GV�V���DaE ›�GVœ����I…’)l�QX�OPX‘¦�…�…wP��I +� +R��?�����”…M�ƒ ����`e���͢�‡9�cAm�� ��–j�~Cv~S�N†�”�‡���.���w�qO5�-��}’w���d19�vȼE7Ÿ��g�iI��q�ɸe�,��ɸK’eܽdܢL›O� �3�4™�(��“���;-ɰ2lQf�™”Y‡d֎dŸ09�NK2k‡�Z”Q�2jϤŒ:-ɨKd�u2jYF-˨}2jϤŒ:MF-ʤy™�gR&�&ƒ–eв:4){�T3�ݲ�=�w2f�Œ�N�,�˜e�O�\:)c�%ce�|R{o�”�d�u2eY�,�”}2eϤL9M�,ʐy�g{†�Q�Qg�է…�-�&��—��)‡�›��_=ף��–��R��EM�™ƒ�‚C�–��•šfP�BjZ@M�i55ffs�֧3G7۸9��(����c��ñ�?��8}�c���Ÿ��$œ��Q�)>�Ը[�֬~k��V*›š9�g,t�L�9g{~š��ܭPYc����fš‡‹�nU�R���s ��yŸK�_��r��vŸ�a�•�]e��†ڦR�*�[��•�–P]�M����n���Q�[Jy�”—S��R���n Wm}:|`k‰ [�m��fjœE���g�k�^�ˆ1_�Ÿ���]�—���q 5N��U�Nu[+U.���œF•{�T�*EPc�Œ��›(R�� S^7�•)/_�ݪ5Bm���ǻ��„”•�P�0…uS�0_������j��������w‹�f��(��“��A��K34Š�’�_E 3�}�����T�C��•2&Y�Ÿ::�}����”�C)�”�L)�”�—�����Ÿjz��[ܷR��j�����wRܷR��$����R�wRTk�•�^q�K]—QWu-HN��&’@��Ÿ�–PZ‡,�Lm��6U��Š�^q�Ky=”�My�”�Hy{‰�~q�/��‡ ��}+%.�Y�o�œŸS���|���-��]==��T}�8Ÿœ�n��2•.���I�–J�“�K7Pi99/m���_�).��•n��2•.���wd��;g��v8+��5“�J—&���JITڹ�YiGr�0ŸJgQ�!T�f�Y���ta�Y�!T�f�Y���ta�Y�!‰J;w8+}t�Y�†I�“�J•œ•N��tMr�p~rVZ9]x��L�K����{�{N�‘œ*̧�YTz•�™tN�49U�~Ny��”k’S…�9�|*���9�š�T���9e�/+5S!�˾�œ�“s�uIU�Œ;’s���k„G’“�u“����~œ�“s�uI•�Œ;’s�qJ��5I��l‡s�qJOι�$U�2Jœ��9�%��s�9�9�8%�’�\k’�{%�Iι�)qA{]����gj�{k���C�����=V;_{��\,�Mۡ�Z{��&���‚��N����Ÿ�>�}X�F›�~E� �7ƒ��GR�m�i8G�W�z�‰�X�~—R���o�r�Sڧ�(5G™T�–™‚��.Œ�ˆ���x/�e�‚W�x �� �‰��q���� }N�s1�`W�†ݱٸm����~�`z�w��x6��œ—���O�™�T�� V�[�šge�™A=Y‘:��4�f{|’��h����^`6n6†›�n�������›���šMq��7�™5�b‹w�Ml>+��v–�>.�:���,�͸��6t�v�™;‘�2,�]���S�>�V`%>�O�S�?~(� �A|��Vk�_‹3�+85�7���|0=���™���[�9™�ǣ��E�W[�K����ˆ��Ÿ�8�‹����g����_����X���؀�6�'(��™��91„~�_��1Œ_�I�›0‚Q��’��xcx�b<�M���V4�Š�Z�T+šjES�h�M���V4�Š�Z�T+šjES�h�M���V4�Š�Z�T+šjES�h�M���V4�Š�Z�T+šjãy�`zx,��‡’�…�d4�|ũX��ƒ–�,�™8g�4�\œ‡|��‚xE(&B1.B+.�%hƒ�/��q9�F؎\‰��W���Z\‡�7�F�z����Ÿ�Q�G�^��&�g9�B–’dy�“��Iq�”N[���“��Išl��šl��šl��šl��šl��šl��šl��–`�j�8����™?K��9���7sŒ[‚��™šM|i�� 6#�7(j^�x&�‰��\��&6X���8�”J�)�ͩ��;k�jw���„ƒ�†b[^y•Ÿ��+�|lT^)�JnM-�M*~vš�ӵg�E>6�Ǟ�or��Œm��œ>~V�g��‹�f�<]j�e�|—� c:‚����5^{��:,� �ɵ.�R��V�X寠�ylE*��r�…���Zƒ֢�Z��”�o�m��}/cK0ƒ��Q�5ʿF��(��_��k”��Q�5ʿF��(��_��k”��Q�5ʿF��(��_��k”�f���Ÿ�‡�c�š�SE>U�SE>U�SE>U�SE>U�<2�‚�‡X‡�z�?��߰?A?���*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�R�G0#�Ż�n�‰��7��H�„����8�8��>���8‡�P†`:f�ƒh�‡0�p8��‘˜�98 […]
17 Μαρτίου, 2020

Εξυπηρέτηση Τ.Ν.Π. «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σας (*) και πατήστε Είσοδος για να εισέλθετε στον ιστότοπο και να έχετε πρόσβαση στην Περιοχή Μελών ΔΣΑ (**) Όνομα λογαριασμού (username): […]
