2 Απριλίου, 2018

Φορολογικοί έλεγχοι και έρευνες ΥΕΔΔΕ κατά το έτος 2018 – Προτεραιοποίηση των υποθέσεων με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40123 [02.04.2018] Με την εγκύκλιο ΔΙΠΑΕΕ 1045538 ΕΞ2018 τροποποιείται η αρχική απόφαση ΔΙΠΑΕΕ 1192795 ΕΞ2017 σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που […]
2 Απριλίου, 2018

Δημοσιεύτηκε το έντυπο για τη δήλωση φορολογίας επιχειρήσεων 2017

Τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων περιγράφει σχετική εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. […]
1 Απριλίου, 2018

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου) Αθήνα, 2.4. 2018Αριθ. Πρωτ. […]
1 Απριλίου, 2018

Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Φεβρουαρίου

Επιβάλλεται από 1.1.2018 φόρος διαμονής σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (155 Α΄) […]
1 Απριλίου, 2018

Αριθμ. Δ1/οικ. 19874/6926/2018 Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/ 17-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 3514), όπως ισχύει.

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/ 17-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο […]
1 Απριλίου, 2018

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιανουαρίου

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιανουαρίου 1.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α  του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως τούτο ισχύει […]
1 Απριλίου, 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

2018-04-02 Γ1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.(εγκύκλιο 19/10, ΓΕ: Ε41/180/3.5.2012). Οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και τεχνικών έργων ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων […]
1 Απριλίου, 2018

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Ιανουάριος)

2018-04-02 Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1184/2016: “1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών […]
1 Απριλίου, 2018

Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

2018-04-02 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου) Υποκείμενοι στο φόρο Υπόκεινται στο φόρο ασφαλίστρων:α.Οι ημεδαπές ασφαλιστικές […]
1 Απριλίου, 2018

Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017

Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1063/2018: […]Άρθρο 2Υποχρεώσεις ΠαροχώνΟι […]
Prev page

Next page