Ειδήσεις

Φεβρουάριος 12, 2019

Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 (Ε1 ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2017) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 (Ε1 ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2018) Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ. Εισόδημα φορολογικών […]
Φεβρουάριος 12, 2019

PwC`s Academy: Αναλυτική Παρουσίαση για Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Αναλυτική Παρουσίαση για Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Έναρξη   Διάρκεια   Κόστος   Εγγραφή 13 Φεβρουαρίου 2019   41  ώρες        750€     […]
Φεβρουάριος 12, 2019

4592/2019

Νόμος 4592/2019 Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατό­τητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/201 Ο (Α · […]
Φεβρουάριος 12, 2019

Λειτουργία – Βιωσιμότητα Portal Ολομέλειας

Το ΔΣ του ΔΣΑ στη σημερινή του συνεδρίαση, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2019, ασχολήθηκε με την ανάγκη χρηματοδότησης του Portal της Ολομέλειας, προκειμένου […]
Φεβρουάριος 12, 2019

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2018

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018
Φεβρουάριος 12, 2019

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
Φεβρουάριος 11, 2019

Επισημάνσεις και αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43726 [12.02.2019] Παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές και προσθήκες του εντύπου Ε1 του φορολογικού έτους 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2017 [Το νέο έντυπο […]
Φεβρουάριος 11, 2019

PwC`s Academy: Οικονομικά για Μη Οικονομικούς

https://www.pwc.com/gr/el/academy/finance-exports/oikonomika-gia-mi-oikonomikous.html  Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να διευκολύνει τα επιχειρηματικά στελέχη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη δυναμική του […]
Φεβρουάριος 11, 2019

4591/2019

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019 Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. […]
Φεβρουάριος 11, 2019

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο: «Ρήγας Βελεστινλής. Ο πατέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» (27/2)

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο: «Ρήγας Βελεστινλής. Ο πατέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» (27/2) | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
Ελληνικα