20 Οκτωβρίου, 2021

Οργανωτική Επιτροπή Εφετείου Αθηνών- Κατανομή ανά ημέρα Εξέτασης

Οργανωτική Επιτροπή Εφετείου Αθηνών- Κατανομή ανά ημέρα Εξέτασης | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
19 Οκτωβρίου, 2021

Νόμος 4843/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ A’ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1. Σκοπός Άρθρο 2. Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Β’ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 […]
19 Οκτωβρίου, 2021

Η με αρ. 283/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με τις υποθέσεις που δεν εισήχθησαν προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 28-09-2021 λόγω σεισμού.

Η με αρ. 283/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με τις υποθέσεις που δεν εισήχθησαν προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 28-09-2021 λόγω σεισμού. […]
19 Οκτωβρίου, 2021

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.Tο EUIPO επιχορηγεί κατά 50% την κατάθεση σημάτων και σχεδίων – υποδειγμάτων για ΜΜΕ, για όσους κάνουν αίτηση έως την 31.10.2021

Το Ideas Powered for Business SME Fund είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) […]
18 Οκτωβρίου, 2021

Εξετάσεις 1ου Κύκλου Πιστοποίησης e-ΕΦΚΑ – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης

Εξετάσεις 1ου Κύκλου Πιστοποίησης e-ΕΦΚΑ – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
18 Οκτωβρίου, 2021

Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021 – Ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής και έναρξης εξετάσεων

Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021 – Ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής και έναρξης εξετάσεων | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
18 Οκτωβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου Δ.Σ. 18.10.2021 (933)

}:mRŸ9Rz-3d7%_z饀~Y)F36߿”…C]F.%dJ1w–&XZ^ܳg”’ݴi“@Dj}š5kk7jŸj)ƒ?p„ 1 .Z(‰X! bhݺJƒ 6,>>åi֬_BN5~/d Z—O(™^\”ƒ,*UD…Xg3}EWݻwm ;w$8~\~_nݺNuAKC‡zB26(qo=|0oY–fd„K|‡5 ˜k#ƒ6ɥfƒP‘ H}AGEE‘— 32‡P:|ƒٳgJ•*g‚=wuL’A^eœ”2DWZE%TXѺ Q⍠c‚eQNk.i>cHu‚2I>2ˆ˜šc14œ‹~g;ùKVZ ƒZ}†7‚�š@\i––A–u6lB!“2XT)TOP l1)ƒˆ†F…‘ڽ1˜ˆ‹‹ˆX” ‘ *̐Aˆ۸ƒI3DYœk֬ikPZ52‹Ȳp„i‹7‰9ʤ\t,ɤO+,^˜W4hr]]`‡ˆŒ–-[l 2[cbbuuœ9pMϩ0‚ƒѴ…8tN1BcF}0†™۷q3h>ڵ‹~g`sƦ$3dաkScŒGU—˵.dˆu]ih”‹“&Mk5f2‹™!ƒx”SN/#:‹“eoZN\8ppzL™-ƒ~˦“n”Aclr’ƒ;P/{”{w|ƺo0))yݻ;>[Df ‡c.|=+U3϶ “”š�-zphUqӧOoŒ#FK{}$šZVٿ%2PBTR%>>r›x#rezT24œ7•ƒœC‡>#2C˜o[5A7™B’8œe>11hѢd1FIo)\>ˆ]^(’K—N‰%J8M&Xe™3{c$‚ã=^ry tv/S|�’B^44Ss”>8io߾.’’/A›8t/‚iӦ’_Ÿ†2pGpš2ˆ0M›6g‹o’n…k ƒ/^”4A‚e–wBƒ‚_5—‡|™tnI_XlE‹Hœ O…U’—/84Xy8T…“|o&+HC…š 2ˆ6h 3™*ƒ~1J!3Qq+s=gk ƒ8)G%K–4x”A2qD.ˆ…pS@‹WYX #ƒy›b= v5SŸbŠdf*֠.7‚{vL9,UްzH‡‹%_zuXXIJ•*…—^z5–sJ” […]
17 Οκτωβρίου, 2021

Λ.Σ.Α.: Webinar 18.10.2021: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει   ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 18/10/2021 Τηλ. 210 5138289   […]
15 Οκτωβρίου, 2021

LAWYEREX WEBINAR ΙΣΠΑΝΙΑΣ-Αποτέλεσμα κλήρωσης

LAWYEREX WEBINAR ΙΣΠΑΝΙΑΣ-Αποτέλεσμα κλήρωσης | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
15 Οκτωβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
Prev page

Next page