Ειδήσεις

16 Οκτωβρίου, 2019

Κτηματολόγιο: Έχετε μήνυμα… από την ΑΑΔΕ

Την Παρασκευή αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή περίπου δύο εκατ. μηνυμάτων από την  ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το Ελληνικό Κτηματολόγιο σε  πολίτες προκειμένου να […]
15 Οκτωβρίου, 2019

«Το digital reporting από τις εισηγμένες εταιρείες και ο ρόλος των ορκωτών ελεγκτών λογιστών»

[16.10.2019] Του Παναγιώτη Γιαννόπουλου* Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ψηφιακή αναφορά επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών και στις εκδιδόμενες […]
15 Οκτωβρίου, 2019

Νόμος 4633/2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) Άρθρο 1. Σύσταση – επωνυμία – έδρα Άρθρο 2. Σκοπός και στόχοι του ΕΟΔΥ Άρθρο 3. Όργανα Διοίκησης του […]
15 Οκτωβρίου, 2019

4633/2019

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2019 Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. […]
15 Οκτωβρίου, 2019

Yποθέσεις C-4/18 και C-5/18 Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος – Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες – Οδηγία 97/67/ΕΚ – Φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας – Ιδιωτικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσία επίσημης κοινοποίησης πράξεων εκδιδόμενων από δικαστήρια ή διοικητικές αρχές

(Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος – Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες – Οδηγία 97/67/ΕΚ – Φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας – Ιδιωτικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσία επίσημης […]
15 Οκτωβρίου, 2019

Υπόθεση C-189/18 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ – Άρνηση – Απάτη – Διεξαγωγή αποδείξεων – Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας – Δικαίωμα ακροάσεως – Πρόσβαση στον φάκελο – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος – Αρχή της ισότητας των όπλων – Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως – Ρύθμιση ή πρακτική κράτους μέλους βάσει της οποίας, κατά την επαλήθευση του ασκούμενου από υποκείμενο στον φόρο δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ, η φορολογική διοίκηση δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις της και τους νομικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους η ίδια προέβη στο πλαίσιο συναφών διοικητικών διαδικασιών στις οποίες δεν έλαβε μέρος ο ως άνω υποκείμενος στον φόρο

(Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ – Άρνηση – Απάτη – Διεξαγωγή αποδείξεων – Αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας – Δικαίωμα ακροάσεως – Πρόσβαση στον φάκελο – Άρθρο […]
15 Οκτωβρίου, 2019

Επιστολή στο Κτηματολογικό Γραφείο Βούλας για περαίωση ΟΤΑ Βουλιαγμένης και Βούλας

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σας (*) και πατήστε Είσοδος για να εισέλθετε στον ιστότοπο και να έχετε πρόσβαση στην Περιοχή Μελών ΔΣΑ (**) Όνομα λογαριασμού (username): […]
14 Οκτωβρίου, 2019

On line σεμινάριο ΦΠΑ: Απαλλαγές στην παράδοση και εισαγωγή πλοίων και αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών

[15.10.2019] Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο διάρκειας τριών ωρών με όλες τις λεπτομέρειες για τις απαλλαγές ΦΠΑ στην παράδοση και εισαγωγή πλοίων και αεροσκαφών καθώς και […]
14 Οκτωβρίου, 2019

PwC`s Academy – Πρακτικά Θέματα Ενδικοφανούς Προσφυγής

Πρακτικά Θέματα Ενδικοφανούς Προσφυγής   Το σεμινάριο:  Με τις νέες διατάξεις (Άρθρο 63 του Ν. 4174/2013) ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται […]
14 Οκτωβρίου, 2019

Σύμβουλος χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης και βιωσιμότητας επιχειρήσεων με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την πιστωτική πολιτική και τις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις

Απευθύνεται : σε Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων Εταιρειών , σε Σύμβουλους Επιχειρήσεων, σε Λογιστές , σε Ιδιοκτήτες και Στελέχη Λογιστικών Γραφείων, σε Τραπεζικά Στελέχη.     Σκοπός […]
Prev page

Next page
Ελληνικα