1 Απριλίου, 2018

Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Φεβρουαρίου

Επιβάλλεται από 1.1.2018 φόρος διαμονής σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (155 Α΄) […]
1 Απριλίου, 2018

Αριθμ. Δ1/οικ. 19874/6926/2018 Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/ 17-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 3514), όπως ισχύει.

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ9/οικ. 47400/12404/ 17-10-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α., καθορισμός αρμοδιοτήτων και διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο […]
1 Απριλίου, 2018

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιανουαρίου

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιανουαρίου 1.  Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περίπτωση α  του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως τούτο ισχύει […]
1 Απριλίου, 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

2018-04-02 Γ1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.(εγκύκλιο 19/10, ΓΕ: Ε41/180/3.5.2012). Οι προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και τεχνικών έργων ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων […]
1 Απριλίου, 2018

Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Ιανουάριος)

2018-04-02 Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1184/2016: “1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών […]
1 Απριλίου, 2018

Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

2018-04-02 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου) Υποκείμενοι στο φόρο Υπόκεινται στο φόρο ασφαλίστρων:α.Οι ημεδαπές ασφαλιστικές […]
1 Απριλίου, 2018

Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017

Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1063/2018: […]Άρθρο 2Υποχρεώσεις ΠαροχώνΟι […]
1 Απριλίου, 2018

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Φεβρουαρίου)

2018-04-02Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1013/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: “ΑΡΘΡΟ 1Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να […]
31 Μαρτίου, 2018

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2018

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40099 [01.04.2018] Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή Μεγάλη εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία και δύναμη. Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός […]
30 Μαρτίου, 2018

Χρήσιμα άρθρα – εργαλεία για το «κλείσιμο» της Χρήσης 2017

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40101 [31.03.2018] «Χρήση 2017» – Άρθρα/εργαλεία για το «κλείσιμο» της. Κωνσταντίνος Ιωαν. ΝιφορόπουλοςΟρκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven 1) Τα «βήματα» για το κλείσιμο της χρήσης […]
Prev page

Next page