Ειδήσεις

Μάιος 6, 2019

06/05/2019 – Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Μάρτιος 2019

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο […]
Μάιος 6, 2019

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών: Ο νέος κατάλογος των Δικαιοδοσιών

[06.05.2019] Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1160/2019 η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ.1135/2017 σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας […]
Μάιος 5, 2019

PwC`s Academy – Advanced Business Analytics

Το σεμινάριο:  Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα περίπου το 20% από τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Έτσι χάνουν καθημερινά την ευκαιρία για καλύτερη διαχείριση των […]
Μάιος 5, 2019

33862/2019 Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

(Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές) Αριθμ. 33862 (ΦΕΚ B’ 1699/16.05.2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. […]
Μάιος 5, 2019

Α.1180/06-05-2019 Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων

(Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων) Αριθμ. […]
Μάιος 5, 2019

Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου)

2019-05-06 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Φεβρουαρίου). Παράταση […]
Μάιος 5, 2019

Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

2019-05-06 Διακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Παράταση υποβολής έως 6.5.2019, σύμφωνα με το από 24.4.2019 δελτίο τύπου της […]
Μάιος 5, 2019

Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Στην Κ.Υ.Α. με αριθμ. 180036/952/2017, μεταξύ άλλων, ορίζονται: «[…]Άρθρο 3ΑΠροσδιορισμός […]
Μάιος 3, 2019

Στο ΦΕΚ οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία κύριας κατοικίας

[04.05.2019] Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση 47158/2019 η οποία αφορά την θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 71 του […]
Μάιος 3, 2019

Έναρξη συνεδρίου Athens InfoLaw “Δίκαιο, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης” – Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣΑ

Έναρξη συνεδρίου Athens InfoLaw “Δίκαιο, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης” – Χαιρετισμός Προέδρου ΔΣΑ | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
Ελληνικα