Ειδήσεις

24 Ιουλίου, 2019

Δύσκολο «σταυρόλεξο» οι φορολογικές δηλώσεις – Πιέσεις για παράταση

Τη χορήγηση νέας παράτασης για τις φορολογικές δηλώσεις ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών με ανακοινώσεις τους σύλλογοι φοροτεχνικών από όλη την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά […]
24 Ιουλίου, 2019

24/07/2019 – Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούνιος 2019

Τον Ιούνιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,3% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή […]
24 Ιουλίου, 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, τριών (3) θέσεων δικηγόρων δύο (2) παρ’ Εφέταις και έναν (1) παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στον ΟΑΣΑ ΑΕ

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, τριών (3) θέσεων δικηγόρων δύο (2) παρ’ Εφέταις και έναν (1) παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση […]
23 Ιουλίου, 2019

56166/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019

(Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019) Αριθμ. 2242.5 – 1.10/56166/ 2019 (ΦΕΚ Β’ 3097/01-08-2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ […]
23 Ιουλίου, 2019

ΔΕΔ 2372/2019 Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ

(Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ) Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.) Καλλιθέα, 24-07-2019Αριθμός Απόφασης: 2372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
23 Ιουλίου, 2019

ΠΝΠ24.07.2019/2019

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης […]
23 Ιουλίου, 2019

2242.5-1.5/56040/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019

(Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019) Αριθμ. 2242.5-1.5/56040/2019 (ΦΕΚ Β’ 3170/12.08.2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) […]
23 Ιουλίου, 2019

56069/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019

(Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019) Αριθμ. 2242.5 – 1.11/56069/ 2019(ΦΕΚ Β’ 3098/01-08-2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας […]
23 Ιουλίου, 2019

77473/2019 Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων“Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»

(Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β’ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων“Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016») Αριθμ. 77473/24-7-2019 (ΦΕΚ Β’ 3128/06-08-2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ […]
23 Ιουλίου, 2019

ΔΕΔ 2371/2019 Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ

(Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ) Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.) Καλλιθέα, 24-07-2019Αριθμός Απόφασης: 2371 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ […]
Prev page

Next page
Ελληνικα