29 Νοεμβρίου, 2019

Ε.2192/2019 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β΄/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της α-ριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

(Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β΄/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» […]
29 Νοεμβρίου, 2019

Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1. Σκοπός Άρθρο 2. Ορισμοί Άρθρο 3. Υπαγόμενες διαφορές – Υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Άρθρο 4. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση Άρθρο 5. Διαδικασία διαμεσολάβησης […]
29 Νοεμβρίου, 2019

Εκλογή του Παναγιώτη Περάκη ως αντιπροέδρου του CCBE

Στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικηγόρων (CCBE) εξελέγη το μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ, Παναγιώτης Περάκης. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, ο κ. […]
29 Νοεμβρίου, 2019

Επιστημονική Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου: «ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

Επιστημονική Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου: «ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: […]
29 Νοεμβρίου, 2019

7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σας (*) και πατήστε Είσοδος για να εισέλθετε στον ιστότοπο και να έχετε πρόσβαση στην Περιοχή Μελών ΔΣΑ (**) Όνομα λογαριασμού (username): […]
29 Νοεμβρίου, 2019

Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν.128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing

Άρθρο 63. Ρύθμιση εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975 1. Επιβάλλεται η εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄178) στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων, […]
28 Νοεμβρίου, 2019

Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Οκτωβρίου

2019-11-29Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Οκτωβρίου Σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 5 του άρθ. 36 του Κ.Φ.Π.Α, ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές […]
28 Νοεμβρίου, 2019

ΔΔΘΕΚΑ Α 1149743 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2019 ] (Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019Αριθ. […]
28 Νοεμβρίου, 2019

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

2019-11-29 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με την με αρ. 2682/2019 (ΦΕΚ Β’ 2453/21-06-2019) «Υποβολή ετήσιων […]
28 Νοεμβρίου, 2019

Άρθρα – Μία σημαντική νομοθετική διασαφήνιση σχετική με τις αλλαγές στο Φ.Π.Α. με το κατατιθέμενο φορολογικό σχέδιο νόμου στη Βουλή για ψήφιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2019 ] (Μία σημαντική νομοθετική διασαφήνιση σχετική με τις αλλαγές στο Φ.Π.Α. με το κατατιθέμενο φορολογικό σχέδιο νόμου στη Βουλή για ψήφιση) […]
