Ειδήσεις

22 Οκτωβρίου, 2021

Ειρηνοδικείο Νικαιας, Ν. Ιωνίας

Ειρηνοδικείο Νικαιας, Ν. Ιωνίας | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
22 Οκτωβρίου, 2021

Χρήση αίθουσας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημ/κειου

Χρήση αίθουσας του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου για συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημ/κειου – Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου .clearfix { display: inline-block; } /* IE7xhtml*/ Λεπτομέρειες Δημιουργήθηκε στις 22 Οκτώβριος […]
22 Οκτωβρίου, 2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Λεπτομέρειες Δημιουργήθηκε στις 22 Οκτώβριος 2021 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Η. & ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ […]
21 Οκτωβρίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ my data -Δήλωση συμμετοχής σε διαδικτυακη ημερίδα

Λεπτομέρειες Δημιουργήθηκε στις 21 Οκτώβριος 2021 Ενόψει της εφαρμογής του συστήματος διαβίβασης λογιστικών στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA για όλους τους Δικηγόρους και τις Δικηγορικές Εταιρείες από […]
21 Οκτωβρίου, 2021

Επιλογή δύο (2) Ασκουμένων Δικηγόρων για άσκηση στο Δ.Σ.Α.

Επιλογή δύο (2) Ασκουμένων Δικηγόρων για άσκηση στο Δ.Σ.Α. | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
20 Οκτωβρίου, 2021

ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Λεπτομέρειες Δημιουργήθηκε στις 20 Οκτώβριος 2021 Η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και η ομάδα των Δικαστών-Δικαστικών Υπαλλήλων-Επιμελητών Κρήτης, σας προσκαλούν στο μεταξύ τους αγώνα, […]
20 Οκτωβρίου, 2021

Οργανωτική Επιτροπή Εφετείου Αθηνών- Κατανομή ανά ημέρα Εξέτασης

Οργανωτική Επιτροπή Εφετείου Αθηνών- Κατανομή ανά ημέρα Εξέτασης | Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών Αναζήτηση
19 Οκτωβρίου, 2021

Νόμος 4843/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ A’ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1. Σκοπός Άρθρο 2. Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Β’ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 […]
19 Οκτωβρίου, 2021

Η με αρ. 283/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με τις υποθέσεις που δεν εισήχθησαν προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 28-09-2021 λόγω σεισμού.

Η με αρ. 283/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σχετικά με τις υποθέσεις που δεν εισήχθησαν προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 28-09-2021 λόγω σεισμού. […]
19 Οκτωβρίου, 2021

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.Tο EUIPO επιχορηγεί κατά 50% την κατάθεση σημάτων και σχεδίων – υποδειγμάτων για ΜΜΕ, για όσους κάνουν αίτηση έως την 31.10.2021

Το Ideas Powered for Business SME Fund είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) […]
Prev page

Next page
Ελληνικα