Τουριστικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομική και φορολογική συμβουλή σε ζητήματα πάσης φύσεως τουριστικών και ξενοδοχειακών συμβάσεων. Περαιτέρω υποστηρίζουμε τεκμηριωμένα την ενάσκηση αξιώσεων κάθε μέλους του τουριστικού κυκλώματος είτε πρόκειται για αξιώσεις καταναλωτών είτε για συμβατικές σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε απολύτως εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες συναλλακτικούς τύπους. Έχουμε εξειδικευμένη προσέγγιση στη λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους μέχρι και ειδικότερα θέματα αδειοδότησης και επιχειρηματικών συνεργασιών.