Αστικό Δίκαιο

  1. Ενοχικό δίκαιο
  2. Εμπράγματο δίκαιο-Χωροταξικό και Πολεοδομικό δίκαιο, Κατασκευαστικό δίκαιο-Κτηματολόγιο
  3. Κληρονομικό δίκαιο
  4. Οικογενειακό δίκαιο
  5. Μισθωτικές διαφορές
  6. Αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων
  7. Εργατικό δίκαιο-Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης
  8. Ασφαλιστικό δίκαιο
  9. Δίκαιο συμβάσεων
  10. Δίκαιο τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου

 

Καλύπτουμε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου σε επίπεδο νομικής συμβουλής και εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων. Είμαστε σε θέση να συντάξουμε πάσης φύσεως συμβατικά έγγραφα με όρους σαφείς, οι οποίοι αποτυπώνουν με ακρίβεια τις εκάστοτε συμφωνίες. Ειδικότερα αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύουν για Έλληνες και αλλοδαπούς εντολείς παρέχοντας συμβουλή και για τυχόν επενδυτικά κίνητρα.