Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

  1. Ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης
  2. Αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων

Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά του οφειλέτη κάθε μέτρο αναγκαστικής εις βάρος τους εκτέλεσης. Από την πλευρά του δανειστή αναλαμβάνουμε τόσο προληπτικά μέτρα διασφάλισης είσπραξης απαιτήσεων, όπως έλεγχο τίτλων και στοιχείων φερεγγυότητας σεβόμενοι το νόμο και τη δεοντολογία, αλλά επίσπευση διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.