Ποινικό δίκαιο

  1. Οικονομικό ποινικό δίκαιο
  2. Εργατικά ατυχήματα
  3. Δίκαιο Περιβάλλοντος
  4. Φορολογικό Ποινικό δίκαιο

Διαθέτουμε εμπειρία παραστάσεων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων είτε ως υπεράσπιση είτε ως πολιτική αγωγή για υποθέσεις εγκλημάτων που σχετίζονται με την περιουσία φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιαίτερα σε υποθέσεις φορολογικού χαρακτήρα ή κατόπιν ελέγχου δημοσίων αρχών.