Επιστημονικές δημοσιεύσεις

16 Νοεμβρίου, 2014

Ζητήματα συνταγματικότητας από την εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ στην πτώχευση και η ευθύνη του συνδίκου

Ετικέτες: ΑΧΚΕ, ΕΝΦΙΑ
16 Οκτωβρίου, 2011

Η ευθύνη του λογιστή-φοροτεχνικού έναντι του εντολέα του και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, Δελτίο φορολογικής Νομοθεσίας, 2011, 1551

29 Μαρτίου, 2009

Η προθεσμία του άρθρου 237 § 1 ΚΠολΔ για την κατάθεση προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων, Αρμενόπουλος, 2009, 196

16 Απριλίου, 2008

Το προτεινόμενο από την Ελλάδα «Σχέδιο Διατάξεων περί των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων» και η αντίθεσή του με το Κοινοτικό Δίκαιο, ΔΙΜΕΕ, 2008, 303

9 Ιουνίου, 2007

Πρόσθετη παρέμβαση του προσωρινού συνδίκου πτώχευσης κατα τη διαδικασία ορισμού οριστικού συνδίκου, Περιοδικό “Δίκη”, Ιούνιος 2007

 
16 Απριλίου, 2007

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2007, 1244

         
1 Απριλίου, 2006

Νέοι φόροι για τα ακίνητα. Ζητήματα συνταγματικότητας από την εφαρμογή του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2006, 329

         
7 Ιουλίου, 1999

Παροχή εξουσίας προς έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. υπό το πρίσμα του ν. 2339/1995, Αρχείο Νομολογίας, 1999, 481