Άρθρα

27 Μαΐου, 2024

Συμψηφισμός των ανώτερων συμβατικών αποδοχών προς τις νόμιμες

Μαρία Καββαδία Ασκούμενη Δικηγόρος «Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» Σύμφωνα με το άρθρο 648 ΑΚ, με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για […]
22 Απριλίου, 2024

Μετάθεση των μισθωτών σε άλλο τόπο παροχής της εργασίας τους

Γεωργία Θεοδωρίδου Ασκούμενη Δικηγόρος «Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» Ο τόπος εργασίας στον οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει την συμφωνημένη εργασία του ( τόπος εκπλήρωσης […]
20 Φεβρουαρίου, 2024

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου μετά την πάροδο 15ετίας

Δομηνίκη Μπιτζίδου Ασκούμενη Δικηγόρος «Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»   Στη σημερινή εποχή ,ο εργασιακός χώρος αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Η […]
31 Ιανουαρίου, 2024

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ υπό το πρίσμα του νέου νόμου 5053/2023

Μαρία-Νεφέλη Μπαρτζώκα  Δικηγόρος  «Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»   Ο εργασιακός βίος αποτελούσε ανέκαθεν τον πυρήνα τόσο της οικονομικής, όσο και της κοινωνικής υπόστασης του εργαζομένου, […]
26 Ιανουαρίου, 2024

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων

Ηλιάννα Κυριαζίδου Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Η αρχή της ίσης μεταχείρισης – Νομοθετικό πλαίσιο Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί θεμελιώδη αρχή του εργατικού δικαίου […]
27 Νοεμβρίου, 2023

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. εγκυκλίων 107342/2022 και 38481/2023 του Υπουργείου Εργασίας Ζωή Χατζοπούλου Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο […]
31 Οκτωβρίου, 2023

Μεταβίβαση επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις

Κωνσταντίνος Ματσάγγας Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Με την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 80/2022 με τίτλο «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου», ο νομοθέτης επιχείρησε να συγκεντρώσει […]
25 Ιουλίου, 2023

ΔIAKPIΣH ΣYMBAΣHΣ EMMIΣΘHΣ ENTOΛHΣ AΠO ΣYMBAΣH EΞAPTHMENHΣ EPΓAΣIAΣ – ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΣYNEΠEIEΣ

Δήμητρα Ταγκαλίδου Μ.Δ.Ε Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ προσώπων, βασικό πυλώνα αποτελούν οι συμβάσεις παροχής […]
30 Ιουνίου, 2023

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Θεοδώρα Β. Κατσαρού Ασκούμενη δικηγόρος Συνεργάτης στην «Α&Α Αργυριάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» Κατά γενική παραδοχή, σε περιόδους έντονης οικονομικής αλλά και κοινωνικής δυσπραγίας, η πολιτεία […]