Άρθρα

20 Φεβρουαρίου, 2024

Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου μετά την πάροδο 15ετίας

Δομηνίκη Μπιτζίδου Ασκούμενη Δικηγόρος «Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»   Στη σημερινή εποχή ,ο εργασιακός χώρος αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου. Η […]
31 Ιανουαρίου, 2024

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ υπό το πρίσμα του νέου νόμου 5053/2023

Μαρία-Νεφέλη Μπαρτζώκα  Δικηγόρος  «Αργυριάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»   Ο εργασιακός βίος αποτελούσε ανέκαθεν τον πυρήνα τόσο της οικονομικής, όσο και της κοινωνικής υπόστασης του εργαζομένου, […]
26 Ιανουαρίου, 2024

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων

Ηλιάννα Κυριαζίδου Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Η αρχή της ίσης μεταχείρισης – Νομοθετικό πλαίσιο Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί θεμελιώδη αρχή του εργατικού δικαίου […]
27 Νοεμβρίου, 2023

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. εγκυκλίων 107342/2022 και 38481/2023 του Υπουργείου Εργασίας Ζωή Χατζοπούλου Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο […]
31 Οκτωβρίου, 2023

Μεταβίβαση επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις

Κωνσταντίνος Ματσάγγας Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Με την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 80/2022 με τίτλο «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου», ο νομοθέτης επιχείρησε να συγκεντρώσει […]
25 Ιουλίου, 2023

ΔIAKPIΣH ΣYMBAΣHΣ EMMIΣΘHΣ ENTOΛHΣ AΠO ΣYMBAΣH EΞAPTHMENHΣ EPΓAΣIAΣ – ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΣYNEΠEIEΣ

Δήμητρα Ταγκαλίδου Μ.Δ.Ε Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Δικηγόρος στην «Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία» Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ προσώπων, βασικό πυλώνα αποτελούν οι συμβάσεις παροχής […]
30 Ιουνίου, 2023

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Θεοδώρα Β. Κατσαρού Ασκούμενη δικηγόρος Συνεργάτης στην «Α&Α Αργυριάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» Κατά γενική παραδοχή, σε περιόδους έντονης οικονομικής αλλά και κοινωνικής δυσπραγίας, η πολιτεία […]
29 Απριλίου, 2023

Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021

Χριστίνα Ν. Βελλή Δικηγόρος ΔΠΜΣ «Δίκαιο & Οικονομικά» Συνεργάτης στην «Α&Α Αργυριάδης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία»   Πολλές απεργίες στην ιστορία της χώρας μας διεκδικούν τον […]
23 Μαρτίου, 2023

Δανεισμός Εργαζομένων

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ζίλφος Δικηγόρος/ Συνεργάτης στην Αργυριάδης Δικηγορική Εταιρεία Ο δανεισμός εργαζομένων αποτελεί πρακτική που απαντάται συχνά στο σύγχρονο  εργασιακό περιβάλλον. Σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, […]