Το προτεινόμενο από την Ελλάδα «Σχέδιο Διατάξεων περί των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων» και η αντίθεσή του με το Κοινοτικό Δίκαιο, ΔΙΜΕΕ, 2008, 303

Ελληνικα