Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου στην πτώχευση, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας, 2007, 1244

Ελληνικα