Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας λόγω ανεκκαθάριστης απαίτησης

Ελληνικα