Ποια νομικά πρόσωπα εξαιρούνται από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων

Ελληνικα