Με την υπ. αριθ. 882/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου έγινε δεκτή ανακοπή εντολέως μας (ανώνυμης εταιρίας) κατά του ΕΦΚΑ και ακυρώθηκε ταμειακή βεβαίωση οφειλής ποσού 258.748,51€