Με την υπ’ αριθ. 634/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης έγινε εν μέρει δεκτή προσφυγή εντολέως μας