Με την υπ. αριθ. 4684/2020 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ κατά το μέρος που απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή εντολέα μας κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου ποσού 330.000€.