Με την υπ. αριθ. 4/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επικυρώθηκε συμφωνία εξυγίανσης της ιστορικότερης συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας με τους πιστωτές της.