Με την υπ’ αριθ. 3955/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η προσφυγή εντολέως