Με την υπ’ αριθ. 252/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε αθώος εντολέας μας