Με την υπ’ αριθ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως