Με την υπ. αριθ. 125/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ανακλήθηκε απόφαση υπαγωγής ανώνυμης εταιρίας εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και εμπορικών ακινήτων σε διαδικασία υπαγωγής ειδικής διαχείρισης με το αιτιολογικό ότι προέκυψαν ουσιώδη νέα πραγματικά περιστατικά.

Ελληνικα