Με την υπ. αριθ. 125/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ανακλήθηκε απόφαση υπαγωγής ανώνυμης εταιρίας εκμετάλλευσης ξενοδοχείων και εμπορικών ακινήτων σε διαδικασία υπαγωγής ειδικής διαχείρισης με το αιτιολογικό ότι προέκυψαν ουσιώδη νέα πραγματικά περιστατικά.