Με την υπ. αριθ. 10217/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) επικυρώθηκε η από 26.11.2018 συμφωνία εξυγίανσης της μεγαλύτερης εταιρίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα.