Με την υπ’ αριθμ. 63/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας έγινε δεκτή ανακοπή εντολέων μας κατά διαταγής προς πληρωμή