Με την υπ΄ αριθμ. 4406/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (δικάζον ως Εφετείο) ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας με την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε από την αντίδικο τράπεζα, η οποία έφερε το σχετικό δικονομικό βάρος απόδειξης, το ύψος του επιτοκίου που εφαρμόστηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, παρόλο που αυτού του είδους η μνεία αποτελεί υποχρεωτικό κατά νόμο περιεχόμενο της αίτησης προς έκδοση διαταγής πληρωμής για την εύρεση των τυχόν αξιούμενων συμβατικών τόκων, ενόψει του ότι δεν είχε συμφωνηθεί ούτε η εφαρμογή του νόμιμου (εξωτραπεζικού) επιτοκίου ούτε η εφαρμογή συγκεκριμένου σταθερού συμβατικού (τραπεζικού) επιτοκίου.