Μεγάλος όμιλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με έδρα την Κρήτη εμπιστεύτηκε την ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR compliance)