Η πρώτη απόφαση πανελλαδικά για την επίδραση του κορωνοιού (COVID 19) στις συμβάσεις – Συνιστά λόγο ανωτέρας βίας που αναστέλλει ακόμη και το χρόνο επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας