Η ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ συμβουλεύει μετόχους – πωλητές εταιρίας δραστηριοποιούμενη στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας