ΔΕΚΤΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ – ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368/2019. Σε πρόσφατη υπόθεση εντολέα μας που χειριστήκαμε ενώπιον του Αρείου Πάγου, με τη με αριθμό 368/2019 απόφαση έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης που καταθέσαμε και κρίθηκε ότι η αντίδικος τράπεζα υπολόγισε παράνομα τους τόκους επί του οφειλόμενου κεφαλαίου της απαίτησης με βάση το έτος διάρκειας 360 ημερών και όχι 365 ημερών, όπως όφειλε.