BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Περιγραφή Διάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου (11.921.531) των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας «BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», όπως αυτές προέκυψαν από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» με επιστροφή στους μετόχους της εις είδος των μετοχών της Εκδότριας, βάσει της από 7/4/2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Quest Συμμετοχών Α.Ε.».
BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Τρόπος Ηλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://www.briqproperties.gr/pdfs/BriQ_prospectus_26.07.2017.pdf

Ιστοσελίδα Αναδόχου, https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Αλ. Πάντου 25, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα)

Ιστοσελίδα της Εκδότριας http://www.briqproperties.gr/