Το ΒΗΜΑ, 05/05/2019, “Κανένας νόμος δίχως …τραπεζίτη”