30/01/2019 – Τεσσαρακοστό όγδοο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος