28/01/2019 – Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Δεκέμβριος 2018