26/1/2015 Προειδοποίηση για το επενδυτικό κοινό – GLOBAL MARKETS OOD