24/10/2018 – Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018